Τελευταία εβδομάδα αιτήσεων για το νέο Voucher με επιδότηση €2.520

Τελευταία εβδομάδα αιτήσεων για το νέο Voucher με επιδότηση €2.520

Ειναι η τελευταία εβδομάδα για αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher με εκπαιδευτικο επίδομα €2.520.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher για 10.000 Ανέργους 30–49 ετών:

Το ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ότι δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η προκήρυξη του νέου προγράμματος Voucher για 10.000 ανέργους με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής». Αντικείμενο του  προγράμματος, αποτελεί η παροχή, υπηρεσιών Κατάρτισης 580 ωρών, Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτική δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι:

  1. διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
  2. το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (φορολογικό έτος 2019)
  3. επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα «Κοινωφελούς εργασίας»

Οι συμμετέχοντες δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο ανέρχεται σε €2520.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν Αιτήσεις συμμετοχής από 23/12/2020 έως 1/2/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την διαδικασία της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται στο ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 έως 12:00 & 17:00 έως 19:00 και στο τηλέφωνο 22310 21335.

Υπεύθυνη: Αλέκα Τετριμίδα

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 2231021335

Menu