ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2024

Όλα τα παρακάτω προγράμματα αναμένονται να ξεκινήσουν. Όταν ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ από το υπουργείο ΕΡΓΑΣΙΑΣ θα ενημερωθείτε από την σελίδα μας.…

Το Κ.Ε.Κ. Τετριμίδα λειτουργεί από το έτος 2012 ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο με σκοπό την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων, όπως εκπόνηση ερευνών – μελετών, εκπόνηση βοηθημάτων και σημειώσεων, παροχή συμβουλευτικής σε άτομα που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες, Προώθηση και υποστήριξη στην απασχόληση ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕΚ.

KEK Tetrimida location on Google Maps

Στοιχεία Επικοινωνίας

business
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 25, ΛΑΜΙΑ
call
22310 21335

Στο Διαδίκτυο

Menu