Νέο Voucher 30-49 ετών! Ξεκίνησαν οι αιτήσεις!

Νέο Voucher 30-49 ετών! Ξεκίνησαν οι αιτήσεις!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ότι δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η προκήρυξη του νέου προγράμματος Voucher για 10.000 ανέργους με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».

Αντικείμενο του προγράμματος, αποτελεί η παροχή, υπηρεσιών Κατάρτισης 580 ωρών, Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι πληρούν τα εξής κριτήρια:

Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτική δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι η α) διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, β) το ατομικό ή οικογενειακό Εισόδημα (φορολογικό έτος 2019), γ) Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα «Κοινωφελούς εργασίας»

Οι συμμετέχοντες δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο ανέρχεται σε 2.520,00€.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής από 23/12/2020 έως 1/2/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την διαδικασία της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 έως 12:00 & 17:00 έως 19:00 και στο τηλέφωνο 2231021335.

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 2231021335

Menu