Έναρξη τμημάτων Ισπανικών και AutoCAD

Έναρξη τμημάτων Ισπανικών και AutoCAD

Εμπλουτίστε το βιογραφικό σας με μια επιπλέον ξένη γλώσσα και με ταχύρυθμα σεμινάρια Εκμάθησης και Πιστοποίησης 2D & 3D AutoCAD. Έναρξη τμημάτων πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου.

Για να κάνετε αίτηση για τα σεμινάρια Ισπανικών ή AutoCAD, απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 22310 21335 ή επισκεφτείτε τα γραφεία του ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ, Παλαιολόγου 25 στη Λαμία.

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25, Λαμία
Τηλ: 2231021335