Σεπτέμβριος 2020 – Νέα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα

Σεπτέμβριος 2020 – Νέα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα

Με πίστη στο όραμα της εκπαίδευσης στη Λαμία συνεχίζουμε και το Σεπτέμβρη με δύο νέα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα! Λεπτομέρειες σύντομα…

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 2231021335

Menu