Ωράριο Λειτουργίας από 24 Αυγούστου

Ωράριο Λειτουργίας από 24 Αυγούστου

Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά 09:00 έως 13:00 και 17:00 έως 20:00

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ
Παλαιολόγου 25, Λαμία
Τηλ: 2231021335