ΚΕΚ Τετριμίδα – Είμαστε Ανοιχτά Τώρα!

ΚΕΚ Τετριμίδα – Είμαστε Ανοιχτά Τώρα!

Το ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ ξεκινάει ξανα την λειτουργία του σήμερα, 18 Μαϊου 2020, τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης και τους κανόνες προστασίας.

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ
Παλαιολόγου 25, Λαμία

Menu