ΚΕΚ Τετριμίδα – Είμαστε Ανοιχτά!

ΚΕΚ Τετριμίδα – Είμαστε Ανοιχτά!

Το ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ ξεκινάει ξανα την λειτουργία του, στις 18 Μαϊου 2020, τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης και τους κανόνες προστασίας.

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ
Παλαιολόγου 25, Λαμία
Τηλ: 2231021335 και 6977590906 και 6906597660

Menu