Μήνυμα από Εκπαιδευτήριο Πληροφορικής και ΚΕΚ Τετριμίδα

Μήνυμα από Εκπαιδευτήριο Πληροφορικής και ΚΕΚ Τετριμίδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ
11 χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης, διδάσκουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε, αγαπάμε τον άνθρωπο-φίλο. Η αγάπη όλων σας η δύναμή μας!

Menu