ΚΕΚ Τετριμίδα – Περισσότερες Νέες Γλώσσες Σύντομα!

ΚΕΚ Τετριμίδα – Περισσότερες Νέες Γλώσσες Σύντομα!

☎ Για εγγραφές ή περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22310 21335 ή επισκεφτείτε τα γραφεία του «ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ», Παλαιολόγου 25 στη Λαμία.

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 2231021335

Menu