Μάθε για τα μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια

Μάθε για τα μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια

Δες που μπορούν να σε βοηθήσουν…

Το ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ  διοργανώνει νέα αυτοχρηματοδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια 420 ωρών τα οποία οδηγούν στην απόκτηση δύο εκπαιδευτικών μορίων και δίνουν τη δυνατότητα για προσλήψεις σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ.

Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι:

● Εκπαίδευση Εκπαιδευτών  Ενηλίκων
● Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Υποστήριξη Προσφύγων/Μεταναστών
● Ειδική Αγωγή
● Ο Θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας /Καλές Πρακτικές

Για εγγραφές ή οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 22310 21335 ή επισκεφτείτε τα γραφεία του «ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ», Παλαιολόγου 25 στη Λαμία.

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ

Υπεύθυνη: Αλέκα Τετριμίδα

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 22310 21335

Menu