Εκπαιδευτικά Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Εκπαιδευτικά Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

  1. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (410 ώρες – 4 μήνες)
  2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (415 ώρες – 4 μήνες)
  3. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (420 ώρες – 7 μήνες)
  4. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (420 ώρες – 7 μήνες)
  5. ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ (40 ώρες)
  6. ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ: Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ) ΚΑΙ 10 ΩΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
    Η Κατάκτηση και των δυο επιπέδων (Α1 και Α2) οδηγεί τον υποψήφιο στις εξετάσεις Ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας (50 ώρες)

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 22310 21335

Menu