Μαθήματα Πληροφορικής – Εγγραφείτε Τώρα!

Μαθήματα Πληροφορικής – Εγγραφείτε Τώρα!

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΣΕΠ, WORD, EXCEL, INTERNET, OUTLOOK. ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 22310 21335

Menu