Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας Αύγουστος – Νοέμβριος 2018.

Ευχαριστούμε όλους τους ωφελούμενους για την επιλογή του ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ για την Υλοποίηση της Κατάρτισης στην Πληροφορική.

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 22310 21335

Menu