Υπουργείο Υγείας: Τα προσόντα για την πρόσληψη των μονίμων

Υπουργείο Υγείας: Τα προσόντα για την πρόσληψη των μονίμων

Ολόκληρη η υπουργική απόφαση – Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Ένα βήμα πριν την έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, βρίσκεται το υπουργείο Υγείας.

Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκαν τα προσόντα ανά ειδικότητα καθώς και τα μόρια που δίνουν τα κριτήρια επιλογής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά θα είναι τα κριτήρια προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στις προκηρύξεις που θα ακολουθήσουν.

Προβλέπεται ειδική πριμοδότηση 17 μορίων/ μήνα (έως 24 μήνες) σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2706 – 09.07.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10.07.2018 Σελίδες 8 (35059 – 35066)
Διαβάστε περισσότερα περί της απόφασης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ): Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Menu