Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Για Ανέργους Ηλικίας 18-24 Ετών

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Για Ανέργους Ηλικίας 18-24 Ετών

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 25

Τηλ επικοινωνίας: 2231021335

Menu