Νέο Πρόγραμμα Voucher 29-64! Δηλώστε συμμετοχή τώρα!

Νέο Πρόγραμμα Voucher 29-64! Δηλώστε συμμετοχή τώρα!

Νέο Πρόγραμμα Voucher 29-64!

Δικαίωμα συμμετοχής όλοι με ημερομηνία γέννησης από 1-1-1952 έως 31-12-1987.

  • Συνολική αμοιβή ανέργου €5.500
  • 120 ώρες κατάρτιση
  • 5 μήνες απασχόληση

Δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά στο Κ.Ε.Κ. Τετριμίδα από 8πμ – 1:30μμ και 5μμ – 9μμ.

Menu