Υποχρεωτική Πιστοποίηση Αγροτών στην Χρήση Φυτοφάρμακων

Υποχρεωτική Πιστοποίηση Αγροτών στην Χρήση Φυτοφάρμακων

Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ).

Ένα μεγάλο μέρος της ανωτέρω ΚΥΑ (τα κεφάλαια Ι και ΙΙ) αφορούν το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται τα γεωργικά φάρμακα.

Η έννοια του «επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων» δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη». Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώλησή τους σε τρίτους, ακόμη και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Διαδικασία Κατάρτισης:
Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα. Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 «ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» είναι πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης και εξέτασης από τον ΕΟΠΠΕΠ και πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κατάρτιση πραγματοποιείται με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου και στη συνέχεια διεξάγονται εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού.

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 “ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” στο τηλέφωνο 2231021335 και στα γραφεία του Κέντρου, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 25 στην ΛΑΜΙΑ.

Επόμενη ανάρτηση
Ταχύρυθμα Τμήματα Μαθημάτων ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρολογίας

No results found.

Menu