Άυξηση αριθμού ωφελούμενων ανέργων για συμμετοχή σε Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άυξηση αριθμού ωφελούμενων ανέργων για συμμετοχή σε Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι αποφασίστηκε η αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων ανέργων που θα συμμετάσχουν σε Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων απο 25.000 σε 50.000. Μόνο για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει Voucher ΔΥΠΑ. Για αιτήσεις και πληροφορίες καλέστε καθημερινά 09:00 έως 13:00.

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ
Παλαιολόγου  25 – Λαμία.
Τηλ επικοινωνίας : 22310 21335

www.kektetrimida.gr
Facebook: ΚΕΚ Τετριμίδα