ΚΕΚ Τετριμίδα – Επιδοτούμενη Κατάρτιση & Απασχόληση Ανέργων

ΚΕΚ Τετριμίδα – Επιδοτούμενη Κατάρτιση & Απασχόληση Ανέργων

 

Το ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ επίσημα ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ του ΔΥΠΑ στο voucher 25-45.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Θεωρητική κατάρτιση, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας​ 80​ ωρών που οδηγούν στην απόκτηση δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

Δια ζώσης εκπαίδευση (στην αίθουσα): 12 ώρες
Σύγχρονη εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση με εκπαιδευτή): 48 ώρες
Ασύγχρονη εκπαίδευση (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού): 20 ώρες

2. Πιστοποίηση​ των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

3. 6μηνη πρόσληψη πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Εκπαιδευτικό Επίδομα 400€ (5€ ανά ώρα).

ΜΙΣΘΟΣ

Μισθός: ​ 1.022€ / μήνα συνολική επιχορήγηση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Να είστε εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ή όχι.
Να είστε ηλικίας από 25 έως 45 ετών.
Να είστε απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Αναμένονται διευκρινήσεις από ΔΥΠΑ -ΟΑΕΔ για το δικαίωμα παρακολούθησης από άτομα που έχουν παρακολουθήσει άλλο Πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε μέσω gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

​Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ στο 2231021335.

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ

Υπεύθυνος: Ευάγγελος Τετριμίδας
ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 2231021335

Menu