Εξετάσεις Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας (Security) 17/18 Δεκεμβρίου

Εξετάσεις Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας (Security) 17/18 Δεκεμβρίου

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
17 & 18 Δεκεμβρίου 2022 στο ΚΕΜΕΑ στην Αθήνα.

Η προετοιμασία των μαθητών μας ολοκληρώθηκε.

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία.

 

Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/ΚΕΚ-Τετριμιδα-Κεδιβιμ-2-101076722090685/

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 2231021335

Menu