Μαθήματα πληροφορικής με άμεση πιστοποίηση για ΑΣΕΠ

Μαθήματα πληροφορικής με άμεση πιστοποίηση για ΑΣΕΠ

Αποκτήστε Πτυχίο Πληροφορικής σε 15 Ημέρες για όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ! Εξετάσεις κάθε εβδομάδα με άμεση πιστοποίηση!

ECDL, Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, Outlook

Για εγγραφές ή οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 22310 21335 ή επισκεφτείτε τα γραφεία του «ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ», Παλαιολόγου 25 στη Λαμία.

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 22310 21335

Menu