Μάθετε Ισπανικά – Έναρξη Μαθημάτων 1η Οκτωβρίου

Μάθετε Ισπανικά – Έναρξη Μαθημάτων 1η Οκτωβρίου

Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου

Για εγγραφές ή οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 22310 21335 ή επισκεφτείτε τα γραφεία του «ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ», Παλαιολόγου 25 στη Λαμία.

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 22310 21335