ΚΕΚ Τετριμίδα – Αποκτήστε Τώρα Πτυχίο Αγγλικών και Υπολογιστών

ΚΕΚ Τετριμίδα – Αποκτήστε Τώρα Πτυχίο Αγγλικών και Υπολογιστών

Εμπλούτισε το βιογραφικό σου με πτυχίο Αγγλικών Lower, Advanced, Proficiency σε 3 μήνες και πτυχίο Υπολογιστών ECDL σε 15 ημέρες.

Πρόλαβε τις εξελίξεις!!!

Για εγγραφές ή οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 22310 21335 ή επισκεφτείτε τα γραφεία του «ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ», Παλαιολόγου 25 στη Λαμία.

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 22310 21335

Menu