ΚΕΚ Τετριμίδα – Μάθετε Ξένες Γλώσσες!

ΚΕΚ Τετριμίδα – Μάθετε Ξένες Γλώσσες!

ΚΕΚ Τετριμίδα
Νέα Σεμινάρια Ξένων Γλωσσών

Εγγραφές από 20 Αυγούστου. Έναρξη τμημάτων 15 Σεπτεμβρίου!

Μάθετε τώρα νέες γλώσσες!

☎ Για εγγραφές ή περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22310 21335 ή επισκεφτείτε τα γραφεία του «ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ», Παλαιολόγου 25 στη Λαμία.

ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 2231021335

Menu