Κοινωφελή Εργασία 2019

Κοινωφελή Εργασία 2019

Εάν είσαι επιτυχών στο κοινωφελές πρόγραμμα, δήλωσε το ενδιαφέρον σου στο ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ για συμμετοχή στο δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

ΚΕΚ Τετριμίδα
Τηλ: 2231021335
Παλαιολόγου 25, Λαμία

Menu