Σεμινάρια Ισπανικών

Σεμινάρια Ισπανικών

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΕΚ Τετριμίδα
Παλαιολόγου 25
Τηλ: 22310 21335

Menu