ΑΣΕΠ: 875 θέσεις για μονίμους με δυο προκηρύξεις

ΑΣΕΠ: 875 θέσεις για μονίμους με δυο προκηρύξεις

Το ΑΣΕΠ ολοκλήρωσε την επεξεργασία των προκηρύξεων για την πρόσληψη συνολικά 875 μονίμων υπαλλήλων (757+118) σε δήμους όλης της χώρας.

Ο χρόνος έκδοσης των προκηρύξεων δεν έχει, ακόμη, οριστικοποιηθεί.

Πρόθεση της Ανεξάρτητη; Αρχής είναι η εκκίνηση των διαδικασιών να γίνει σε χρόνο που διασφαλίζει την μεγαλύτερη, δυνατή συμμετοχή των υποψηφίων.

Το ΑΣΕΠ, ιστορικά, αρνείται (για ευνόητους λόγους) να εκδώσει μεγάλες προκηρύξεις εν μέσω καλοκαιρινών αδειών.

Θα εκδοθούν δύο προκηρύξεις:

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του workenter, οι δύο διαδικασίες θα διεκπεραιωθούν στα πρότυπα της 3Κ/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις να συγκρατήσουν ότι:

  • Μέσω των δύο προκηρύξεων, θα προσληφθεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
  • Οι ειδικότητες που, κυρίως, ζητούνται είναι: διοικητικοί, πτυχιούχοι Πληροφορικής, μηχανικοί (διαφόρων ειδικεύσεων), οδηγοί, συνοδοί απορριμματοφόρων, καθαριστές

Κριτήρια με «ειδικό» βάρος

  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) “μετράει” η γενική εμπειρία
  • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ) η εμπειρία πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο των θέσεων
  • Για νησιωτικούς δήμους βασικό κριτήριο επιλογής είναι η εντοπιότητα

 

Πηγή: WorkEnter

Menu