Ενημέρωση περί πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ενημέρωση περί πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η πιστοποίηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ανεξαρτήτου Τίτλου Σπουδών.

Ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων:

Προηγείται σε τυχόν προσλήψεις προσωπικού σε δομές που ασχολούνται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, τα προγράμματα voucher.

Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ και ΣΔΕ.

Εκπαιδευτής ενηλίκων, ο οποίος δεν είναι πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ, δεν θα μπορεί να διδάσκει σε προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης, σε σεμινάρια, σε επιμορφώσεις που οργανώνονται από φορείς Δια Βίου Μάθησης (Πανεπιστήμια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ).

Menu