Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ

Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ

Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ

Συνολική Διάρκεια: 10 ώρες (πραγματοποιούνται μέσα σε διάστημα 2 ημερών (2 μέρες, ανα 5 ώρες)

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα δηλώστε τώρα συμμετοχή, μέσω της φόρμας που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.

Σκοπός του προγράμματος:

Με απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004 και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β’/17-08-2007 όσοι εργάζονται σε θέσεις χειρισμού τροφίμων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα τροφίμων.

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή, μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων αφορούν στην κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων (χειριστών τροφίμων) που παράγουν, εξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, πχ:

  • οβελιστήρια, ταβέρνες, εστιατόρια, εργαστήρια τροφίμων
  • ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, καφετέριες
  • παντοπωλεία, περίπτερα
  • εταιρείες διανομής τροφίμων, αποθήκες τροφίμων κ.ά.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Προγραμμάτων:

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων.
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών.
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους.
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων.
  • Πρακτικές καθαρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο τηλ 22310-21335 ή επισκεφτείτε μας στην Παλαιολόγου 25 στον 1ο όροφο.

Παρακαλώ σημπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα. 

""
1
Καταχώρηση Φόρμας για το Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ
Όνομα
Επώνυμο
Σταθερό Τηλέφωνο
Κινητό
Έτος Γέννησης
Previous
Next
Menu