Επιμόρφωση Εργοδοτών στα Καθήκοντα ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επιμόρφωση Εργοδοτών στα Καθήκοντα ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τεχνικός Ασφαλείας

Ενημέρωση για εργοδότες

Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγειά και ασφάλεια των εργαζόμενων (Ν. 3850/2010) και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, στα τηλέφωνα 22310 21335, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:00 και 17:00 έως 20:00 ή μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία μας ΚΕΚ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ, Παλαιολόγου 25.

Menu