ECDL Core +

Το ECDL Core+ απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στη χρήση Η/Υ σε 13 γνωστικά πεδία (ενότητες), ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος.

Διεθνής Αναγνώριση

Αναγνώριση από τον Ιδιωτικό Τομέα

Αναγνώριση από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Αναγνώριση από το Δημόσιο Τομέα

ECDL Core+ Ενότητες

ECDL Core (M1 – M7)

To EDCL Core πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ (Υπολογιστή) και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου. Αποτελείται από τις 7 πρώτες ενότητες του ECDL Core+ και συγκεκριμένα:

• Μ1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Μ2. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
• Μ3. Επεξεργασία Κειμένου
• Μ4. Υπολογιστικά Φύλλα
• Μ5. Βάσεις Δεδομένων (Χρήση Βάσεων Δεδομένων)
• Μ6. Παρουσιάσεις
• Μ7. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία)

Σχεδίαση σε 2 Διαστάσεις μέσω Η/Υ (M8)

Η ενότητα Σχεδίαση σε 2 Διαστάσεις μέσω Η/Υ (2D Computer Aided Design) αποτελεί το πρώτο σε διεθνές επίπεδο ανεξάρτητο λογισμικού πρότυπο πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων στη σχεδίαση μέσω Η/Υ. Ο κάτοχός του μπορεί να χρησιμοποιήσει τις χαρακτηριστικές λειτουργίες μιας τυπικής εφαρμογής CAD, με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων.

Επεξεργασία Εικόνας (M9)

Η ενότητα Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing) αποτελεί την εξέλιξη του ECDL ImageMaker. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση των κύριων εννοιών που διέπουν τις ψηφιακές εικόνες καθώς και τους τρόπους επεξεργασίας και διαχείρισής τους.

Επεξεργασία Ιστοσελίδων (M10)

Η Επεξεργασία Ιστοσελίδων (Web Editing) είναι η εξέλιξη του ECDL WebStarter. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις δεξιότητες τους στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη διατήρηση ιστοσελίδων ενός απλού δικτυακού τόπου, σε βασικό επίπεδο.

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Μ12)

Η ενότητα Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security) πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση και εφαρμογή τεχνικών που επιτρέπουν την ασφαλή χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Προγραμματισμός Έργου (Μ13)

Ο Προγραμματισμός Έργου (Project Planning) πιστοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργου καθώς και τις κατάλληλες δεξιότητες για την προετοιμασία σχεδιασμού έργου και την παρακολούθηση του, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χρόνου, κόστους, καθηκόντων και πόρων.

Βήματα Πιστοποίησης

Για να αποκτήσετε το ECDL Core+ πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία οκτώ (8) ή περισσότερες ενότητες, με υποχρεωτικές τις Μ2, Μ3, Μ4, Μ7. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση των 7 ενοτήτων Μ1 – Μ7, αποκτάτε το ECDL Core. Οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός ενοτήτων οδηγεί στην απόκτηση ECDL Progress.

Οφέλη Προγράμματος Πιστοποίησης ECDL Core+

  • Ενισχύει το Βιογραφικό σας Σημέιωμα (CV / Curriculum Vitae), καθώς αποδεικνύει την απολεσματική και παραγωγική χρήση Η/Υ.
  • Αποτελεί ένα ευέλικτο μοντέλο πιστοποίησης που προσαρμόζεται σε κάθε επαγγελματική ανάγκη.
  • Ενισχύει τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης.
  • Το ECDL Core πληρεί τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)-ISO 17024.
  • Είναι ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος ECDL, του μεγαλύτερου οργανισμού στον κόσμος στον τομέα της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής.

Μόνο οι πιστοποιήσεις ECDL συνδυάζουν ταυτόχρονα την αναγνώριση από:

✔ Ελληνικές Εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα
Περισσότερες από 300 ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν δημοσιεύσει πάνω από 2.000 αγγελίες ζητώντας στελέχη με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ σύμφωνα με το πρότυπο ECDL.

✔ Βρετανικά Πανεπιστήμια
Όπως London School of Economics, Oxford University, Warwick University, City University, University of Manchester Institute of Science and Technology, Aston University, University of Glasgow, Bristol University, University of Bradford, University of Sheffield, University College of London, London Metropolitan University, University of Wales, Westminster Business School, London School of Management, κ.α.

✔ Πανεπιστήμια, Κρατικούς Φορείς και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε 150 χώρες

✔ Α.Σ.Ε.Π. για προσλήψεις από το Ελληνικό Δημόσιο (ECDL Core, ECDL Progress)

Η Πιστοποιημένη Γνώση είναι Δύναμη!

Εξειδικευμένες έρευνες στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα καταδεικνύουν πως οι Πιστοποιημένες Γνώσεις, οδηγούν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και παράλληλα αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη στην επιχείρηση.

Η Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων είναι συνειδητή επιλογή και μονόδρομος σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς, γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από εκπαιδευμένα στελέχη με αποδείξεις των γνώσεών τους, ώστε να διατηρούνται ανταγωνιστικές και βιώσιμες.

Η έρευνα «IT Skills: The Business Gain» του ALBA Graduate Business School έδειξε ότι η ελλιπής γνώση των εργαζομένων στη χρήση εφαρμογών Η/Υ κοστίζει 755.55 ευρώ κατά μέσο όρο, το χρόνο, για κάθε εργαζόμενο. Ακόμα ένας λόγος για τον οποίο η πιστοποίηση ECDL συμβάλλει στη μείωση του κόστους μιας επιχείρησης.

 

€ 755.55ετησίως
  • Κοστίζει στην επιχείρηση η άγνοια χρήσης εφαρμογών Office για κάθε εργαζόμενο με ελλιπή εκπαίδευση και πιστοποίηση.
35.6 %
  • των εργαζομένων μιας επιχείρησης, ζητάει τη βοήθεια των συναδέλφων ή του προϊσταμένου προκειμένου να λυθεί ένα πρόβλημα στο Word ή το Excel.

Για εγγραφές και πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Κ.Ε.Κ. Τετριμίδα

Ελάτε και επισκεφθείτε το χώρο μας!
Τηλέφωνο 22310 21335 – Παλαιολόγου 25, Λαμία
Menu